___________________________________________________________________________________________________

Carrer Santema, 6  |  08393 Caldes d'Estrac, Barcelona  |  info@caldescans.cat  |  Tel. 680 578 109